Українсько – Данський Енергетичний центр

двостороння співпраця урядів із стратегічного енергетичного планування

Компонент 1 та 5 щодо розробки довгострокового моделювання прогнозного національного енергетичного балансу та сценаріїв розвитку енергетичної системи

 • Адаптовано модель STREAM для  оцінки досягнення цілей ЕСУ-2035. Адаптована сценарна енергетична модель STREAM охоплює енергетичний сектор в цілому та надає змогу порівнювати ключові показники на їх відповідність цільовим показникам ЕСУ – 2035, розроблені сценарії – базовий, альтернативний для досягнення цільової енергоємності ВВП та цільової частки ВДЕ
 • Проведено оцінку ключових показників ефективності ЕСУ-2035 та відповідних модельних розрахунків за допомогою моделі TIMES-Україна
 • Забезпечено підготовку Національного енергетичного балансу України за 2014-2016 роки відповідно форм Міжнародного енергетичного агентства
 • Пiдготовлено рекомендацiї щодо створення інституту енергетичного омбудсмена в Ураїнi вiдповiдно Данського досвiду, проведено навчальний семiнар в Копенгагенi (Досвід роботи інституту Данського парламентського омбудсмена, роз’яснення щодо повноважень та співпраці з іншими державними органами, семінар із Данською Апеляційною радою з питань енергетики)
 • Підготовлено Стратегічну екологічну оцінку ЕСУ- 2035
 • Проект профінансував роботу групи експертів, визначеної  Міненерговугілля   щодо підготовки тексту перед-фінальної версії проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року

Компонент 2. Методологія ведення реєстру викидів парникових газів та звітності передбачена Рамковою Конвенцією ООН про зміни клімату

 • Підготовлено рекомендації данської сторони щодо поліпшення якості розрахунків викидів парникових газів України, що надаються до Секретаріату РКЗК ООН
 • Пiдготовлено розрахунки викидів парникових газів від спалювання вугілля на ТЕС України за 1990-2015 р. (з урахуванням маси, елементного складу та нижчої теплотворної здатності спаленого вугілля за марками і коефіцієнту окислення вуглецю у складі вугілля по кожній діючій ТЕС) з метою поліпшення оцінки показників якості палива та вхідних даних, що використовується, як важливої складової поліпшення якості розрахунків та звітності за вимогами РКЗК ООН.  
 • Верифіковано обсяги споживання моторних палив транспортним сектором в контексті щорічної підготовки Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні.
 • Створено базу даних з питань енергетичної статистики України за 1990-2016 роки та підвищення прозорості національної звітності з викидів парникових газів в енергетичному секторі. Створена база даних містить статистичні показники, які є необхідними для проведення дослідження, призначені для покращення якості та прозорості Національного реєстру викидів парникових газів в енергетичному секторі та визначення ключових індикаторів для прогнозування розвитку енергетичного сектору в Україні.

Компонент 3. Система проведення моніторингу у сфері енергоефективності на галузевому рівні

 • Розроблено концепцію механізму стимулювання промислових підприємств до енергоефективності: концепцію запровадження податку на викиди СО2.

Компонент 4. Інструменти для балансування  джерел відновлюваної енергії в регіональні мережі

Данськими експертами спільно із представниками Міненерговугілля, Укренерго проводилась робота щодо розробки короткострокового прогнозування виробництва електроенергії з вітру. Данськими експертами були запропоновані технологічні рішення для розбудови системи прогнозування, а саме доступні комерційні рішення для короткострокового прогнозування виробництва електроенергії із вітру Prediktor та розроблені рекомендації щодо створення системи прогнозування в Україні.

Компонент 6. Аналіз варіантів ширшого використання джерел відновлювальної енергії в секторі опалення

За результатами відкритого тендеру данською консалтинговою компанією Rambol та Українською біоенергетичною асоціацією підготовлено дослідження щодо Аналізу варіантів ширшого використання ВДЕ в секторі опалення в Україні, яке включає:

 • Фінансову модель будівництва когенераційної установки (ТЕЦ) на біомасі з електричною потужністю 5-20 МВт
 • Дослідження питання створення ринку біомаси
 • Пропозиції щодо управління відходами, зокрема  спалювання побутових відходів для виробництва енергії у централізованому теплопостачанні
 • Оцінку конкретних інвестиційних біоенергетичних проектів в Україні для визначення бар’єрів на шляху залучення інвестицій та розробки рекомендацій уряду для їх усунення
 • Розробку прогнозів/сценаріїв розвитку ВДЕ в секторі теплопостачання, розрахованих на основі технічних можливостей та економічного розвитку
 • Законодавчi рекомендацій щодо більш широкого використання відновлюваної енергії, а саме твердої біомаси, біогазу та побутових відходів в українському секторі теплопостачання
 • Проект підтримував популяризацію енергоефективності та заміщення газу альтернативним видами палива та розвитку сфери ВДЕ, презентуючи успішний данський досвід у заміщенні викопних палив біомасою та пропонуючи застосовувати на містах систему стратегічного енергетичного планування (Чернігів, Житомир, Вінниця, Одесса, Львів)
 • Реалiзовано пілотний проект із розроблення системи енергетичного планування на основі данської моделі оцінки ефективності системи централізованого теплопостачання в Львівській області було реалізовано для 4-х міст Львівської області (Дрогобич, Самбір, Стебник, Борислав).

В Угоді про співробітництво і розвиток діяльності Українсько-Данського Енергетичного Центру визначено наступні  компоненти Проекту для реалізації: